Jag har under 23 år gett naturterapeutiska behandlingar till människor och djur. De sista 10 åren har det utkristalliserat sig att jag tycker att muskelakupunkturen är det mest framgångsrika enligt min bedömning. Jag har lärt mig hitta de punkter som gör att patienten lättare hittar sin egen balans och läkandeförmåga. Jag koncentrerar mej på ryggkotpelaren och musklerna runt den. Självklart kan jag symtombehandla men för långvarigt resultat vill jag gärna hitta orsaken till de problem som uppstått. En behandling tar cirka en timme. Jag vill gärna se hästen i rörelse, sen känner jag igenom den och gör en bedömning var jag ska sätta akupunkturnålarna. Nålarna har 20 min cykler, och kroppen brukar säga till när det är färdigt, så allt mellan 20 min till en timme tar det. Tidigare gjorde jag en kiropraktikliknande behandling efteråt men har märkt på resultatet att lätta stretch och tryck ger bättre effekt för att kroppen ska släppa de sista spänningarna. Det optimala är att ge tre behandlingar med 3-6 veckors mellanrum. Men även en behandling kan ge resultat om problemen inte är så stora. Jag brukar även ge råd om övningar för att förebygga samt rehabilitera. Efter behandlingen ska hästen vila helt i 3 dagar sen kan man börja lite försiktigt med lättare skrittpass eller icke uppsuttna övningar för att sedan vara igång som vanligt efter 5 dagar.