Frihetsdressyr/Trick

Jag har under åren 2014 och 2017 gått 4 instuktörsutbildningar på Horse Vision. Det innebär att jag nu kan hålla lektioner och kurser i detta intressanta ämne frihetsdressyr.

Jag skulle vilja börja skriva att detta sätt att hantera och träna hästar absolut kan vara riskfullt men med bra guidning så kan det också bli ett väldigt säkert sätt att träna och hantera hästar.

Vissa verktyg i frihetsdressyren tycker jag är helt fantastiska när man vill bygga en bra relation med sin häst. Har man ett sk problembeetende hos sin häst ska man med försiktighet gå vidare, men de grundläggande övningarna kan absolut få hästen att hitta en fin inre balans. Jag har i dagsläget flera elever som arbetar sina hästar lösa i form och en del har även påbörjat ridningen utan huvudlag i form.

Min undervisning håller på att förändras lite men jag utgår väldigt mycket från grunden i frihetsdressyren. Det som är viktigt för mej är att hästen rör sig på ett hållbart sätt och att alla mår bra i träningssituationen. Det är också viktigt att du som anlitar mej får utrymme att säga hur du vill ha det. Ex om du vill använda godis el inte, om du känner att det är helt ok att din häst sprallar omkring el om du helst inte vill det, för du tycker det blir otäkt. Vi hittar ett sätt som passar er. Frihetsdressyr kan vara en källa för att er relationen ska få frodas och nå nya nivåer el så kan det vara ett arbetsredskap för att nå harmoni och lugn hos hästen. Det är du som bestämmer hur du vill ha det. Jag tränar mina hästar väldigt olika, så jag har erfarenhet av flera sätt. 

Ex: Jum Jum får en mer strukturerad träning och jag har en rättså tydlig plan, självklart får han ha en åsikt men det är ändå jag som har planen och tar initiativ. 

Hice får en mer fri träning, dels för att vi inte har någon speciell plan pga hennes hälsa, vi ska ha roligt det är det viktiga. Detta gör just nu att hon inte är en super säker häst som alla kan hanskas med utan man måste vara hästvan, men hon är absolut inte taskig el dum bara väldigt busig.

Linn får också en mer strukturell träning med ett tydligt språk, det ska vara lätt för henne att förstå alla människor hon ska inte behöva tvivla på vad de vill och bli osäker. Jag tror inte det hade funkat för henne att få en så fri utbildning som Hice får. Linn vill gärna ha ramar det gör henne trygg och säker och hon kan glädjas istället för att fundera vad vi människor vill.

Något som flera kunder och inkuderat mej själv gör, är att använda grunderna i frihetsdressyren när man tränar sin unghäst för inridning det är mycket framgångsrikt.