Kurser/Föreläsningar

Jag tänker att den som har en plan, och en önskan om att utbildningsvägen för i detta fall hästen, ska gå åt ett visst håll måste då använda sig av något typ av ledarskap. Det vi gör på kurserna är att ge deltagarna verktyg, alltså ett språk som är lätt att förstå för hästen. Detta gör vi i steg, så därför behöver man lära sig från början, annars blir det pedagogiskt väldigt rörigt både för häst och människa.

Intuition och känsla är också viktiga redskap för att få en bra kommunikation med hästen då kan kunskap om hästens personlighet vara en väg men också att kunna anpassa sig till den nya kunskapen. 

Vi (Familjen Wessman) har de senaste 4 åren tagit fram en teori om hästars personighet och hur vi bäst hanterar våra relationer så både vi och hästen mår bra. Detta är under utveckling och det grundar sig på Disa metoden men har också paraller till Horsenality. I detta sätt att tänka om hästar anväder vi färger, Gul, Grön, Röd och Blå. 

Under de senaste åren har det vuxit fram olika sätt och teorier att träna hästar i svergie och internationellt. Jag ( Lina) tänker att vi har ju alla olika referensramar och erfarenhet så det är ju en helt naturlig del av utvecklingen i hästträning och väldigt bra för hästarnas välstånd, då förståelsen för dem ökar.  Min ståndpunkt är iallafall balans, förståelse men också utveckling och förändring. Jag är själv utbildad inom ICDP (InernationalChild Development Program) och då är de tre dialogerna en viktig del i förhållningsättet. Detta tycker jag går alldeles utmärkt att översätta till hästträningen och det är något som jag i både ridningen och hanteringen försöker förmedla på mina kurser.   

                                                                                                                                                  Kurser/föreläsningar som finns att tillgå just nu

Ledarskap/Partnerskap Friskvård Unghäst/inridning Rehabilitering/styrketräning Mentalläkning

Inlärning

http://www.low.n.nu/personlighet/beteende

http://www.low.n.nu/biomekanik

http://www.low.n.nu/inlarning