Jag har haft kurser i ledarskap ur ett naturalhorsemanship perspektiv i 10 år, men har under senare år velat göra något annat. Det vi gör nu, har utvecklats med inspiration från Klaus Hempfling och kombinerat det med pedagogiska verktyg från frihetsdressyr, som är jätte spännande.

Jag tänker att den som har en plan, och en önskan om att utbildningsvägen för i detta fall hästen, ska gå åt ett visst håll måste då använda sig av något typ av ledarskap. Det vi gör på kurserna är att ge deltagarna verktyg, alltså ett språk som är lätt att förstå för hästen. Detta gör vi i steg, så därför behöver man lära sig från början, annars blir det pedagogiskt väldigt rörigt både för häst och människa.

Intuition och känsla är också viktiga redskap för att få en bra kommunikation med hästen då kan kunskap om hästens personlighet vara en väg men också att kunna anpassa sig till den nya kunskapen. Om man anser sig se och förstå vad som händer i inlärningsprocessen hos hästen, kan man absolut vara med på teorin på kurserna, för att sedan utbilda sin häst hemma och så småningom komma på en mer avancerad kurs hos oss.

Vår och sommar kurser på Farstorp är