Ledarskap Partnerskap 1

Detta är en kurs där vi lär ut grundläggande övningar för att få hästen att följa oss lös. Lösträningen är ett bra sätt att få en sund relation med sin häst. Vi lär hästen att flytta för sticken, som är ett bra hjälpmedel i denna typ av kommunikation. Vi går igenom övningar som backa, flytta bakdel och följa ur olika positioner. Eftermiddagen ägnar vi åt miljöträning och trick.

 

Teorin i 1:an tittar vi på hästens olika typer av personlighet och hur man hittar ett bra träningsupplägg. Vi går också igenom olika förhållningssätt i de olika typer av träning vi gör. Det är för att hitta det bästa sättet att hålla hästen motiverad. Det är också för att den ska tycka det är roligt och blir modig att ta egna initiativ i utbildningen, eller bli mer lyhörd beroende på vilken häst du har.

Övrigt

Man kan använda andra typer av hjälpmedel än stick för att kommunicera med hästen. Vi tycker att sticken är enkel både för häst och ryttare att förstå och därför använder vi oss i första hand av den, men vi kan självklart använda oss av andra sätt.

 

Tillbaka