Mentalläkning 7 maj 18-20 östbackens hästgård

Detta är en föreläsning som håller på i ca 2 timmar där ni får möta mej och ev min häst Hice. Jag vill försöka blottlägga vår relation på ett djupare plan och försöka påvisa att det finns även kognitiv terapi och samtalsterapi för hästar. 

Detta är fortfarande väldigt nytt för oss (mig och Hice) men det är en del i att komma djupare ner i vår relation till hästar och vad både vi kan göra för dem, men också vad dem kan göra för oss.

Jag bollar även med idéer som är populära idag angående teorier om inläringspsykologi och traumarehabilitering. 

Min grundtes är att vi är relativt lika varandra hästar och människor, hur vi fungerar och hur vi reagerar. Hur hästarna känner är ju fortfarande lite svårt att veta då inte vi kan veta till hundra procent vad den känner, vi kan bara tolka.

anmälan på Mail,sms el messenger 

kostnad 100 kr kostnad för enklare fika tillkommer

Välkommen !