• Inridning, sex veckor, kostnad 8000 kr. Kostnad för mat och annat tillkommer.
  • Träning, en månad, kostnad 6000 kr. Kostnad för mat och annat tillkommer.
  • Behandling, 800 kr inkl resa (5 mils radie) om det är längre så blir det milersättning.
  • lektioner 600 kr/timme
  • Kurser i Råshult eller Farstorp, en dag med häst, 1100 kr.
  • Om du vill arrangera kurser så kostar det 6000 kr inkl resa (10 mils radie).
  • Clinic/uppvisning, 30min-1timme, beroende på önskemål om antal hästar, kostnad 2000 kr och uppåt + resekostnader.
  • Ledarskap-Partnerskap i block 5grr 2000 kr.

.